Лев

Цицикар

Состав команды:

Ф.И.О. игрока Дата рождения Фото
TANG YING HAO 07.11.2007
WAN PEN CHENG 02.01.2007
ZHAO ZHI HAO 05.10.2007
WU CHEN XU 17.10.2007
CUI YUAN BO 20.10.2007
SUN YI KUN 01.06.2007
JIN JIA LIN 06.05.2007
ZHAO ZHE HAO 27.01.2007
WAN HAO YU 24.10.2007
WANG YU XIN 06.07.2007
MA ZHEN HAO 22.11.2007
LI JIA QI 25.07.2007
ZHAN YU QI 03.02.2007
SUN XIAO YANG 09.04.2007
LIU SI WEN 10.03.2007
SHI JIA XIN 21.04.2007
YU CHENG BO 17.12.2007